Pikniki „Rodzina Jezusa”

MOSCOW - JUN 23: Vladimir Shahrin and Chaif rock-band perform on stage in Hermitage Garden during VII traditional festival of live sound Music of Summer, Jun 23, 2012, Moscow, Russia.

Począwszy od września 2015 r. Fundacja ZWYCIĘZCY rozpoczyna organizację Pikników „Rodzina Jezusa”.

Celem pikników jest promowanie wartości chrześcijańskich w różnych grupach społecznych na terenie Polski oraz umiejscowienie Boga w centrum życia rodzin oraz jednostek.
Pikniki organizowane będą jako wydarzenia plenerowe. W ramach każdego pikniku zaplanowane będą następujące wydarzenia:
– występy i koncerty muzyczne zespołów chrześcijańskich,
– gry i zabawy integracyjne z udziałem dzieci i młodzieży,
– świadectwa osób, które zaufały Bogu i zostały ZWYCIĘZCAMI tworząc wspólnie Rodzinę Jezusa,
– wystąpienia ewangelizacyjne.
Fundacja ZWYCIĘZCY na bieżąco będzie informować o dacie i miejscu organizacji pikników.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani organizacją pikniku „Rodzina Jezusa” w swojej miejscowości prosimy o kontakt z Fundacją.
Zarząd Fundacji ZWYCIĘZCY