Your Cart

Aktualne Programy

Na tej podstronie znajdują się informacje związane z prowadzonymi przez nas programami

Misja Afryka – ocalić życie

Afrykańskie dzieci

Program ma za zadanie ratowanie osieroconych dzieci w Kenii, w Afryce. W ramach programu fundacja zajmuje się budową oraz utrzymaniem domów dziecka w Afryce oraz zapewnieniem dzieciom pozostającym pod opieką dostępu do edukacji.

Każde jedno uratowane dziecko ma szansę na nowe życie, w którym czeka je nowa przyszłość, wolna od samotności, sieroctwa, biedy, osobistego nieszczęścia oraz analfabetyzmu.

Te dzieci mają takie samo prawo do życia i rozwoju oraz do osobistego szczęścia jak nasze dzieci, jak dzieci wychowywane w rozwiniętych gospodarkach. Pomóżmy razem ocalić, wyedukować, wychować i ukształtować dzieci w Afryce. Wspólnie usuńmy bariery w ich rozwoju.

Plan na start

Ograniczenia są tylko w Twojej głowie. Pokonaj je! Jesteś wyjątkowy!

Zarówno program jak i szkolenie mają za zadnie zbudować wśród podopiecznych wiarę we własne możliwości. Ważne jest, żeby młodzi ludzie z odwagą szukali dróg swojego rozwoju, wyraźnie rozpoznawali  swoje pragnienia i nie bali się kroczyć w kierunku realizacji swoich marzeń.

W tym celu prowadzimy podopiecznych do znalezienia odpowiedzi na pytanie: kim są i co chcą robić w swoim życiu? Budujemy wiarę w ich własne możliwości, uczymy rozpoznawać i nazywać swoje talenty oraz pragnienia zawodowe.

Nie bój się marzyć! Bohaterowie żyją naprawdę!

Program przedstawia podopiecznym różne sposoby realizacji ich marzeń. Pokazuje kierunki i drogi na zrealizowanie się w swoim życiu, zarówno poprzez wartość płynącą z edukacji, indywidualnego wewnętrznego rozwoju jak i odnalezienia własnych pasji jako źródła do poszerzenia życiowych horyzontów.

Właściwe wybory kluczem do sukcesu w życiu.

Wiemy, że aby znaleźć wizję i zbudować wiarę we własną przyszłość niezbędna jest odwaga do podejmowania decyzji. To nasze decyzje odpowiadają za to, czy wykonamy pierwszy krok jak i kolejny przełomowy.

Uczymy podopiecznych jak podejmować decyzje. Uświadamiany im wagę procesu podejmowania istotnych życiowych decyzji i dokonywania właściwych wyborów. Pokazujemy jak przełamać lęk przed decyzją i wyjść z marazmu. Chcemy nauczyć młodych ludzi aby postrzegali i rozumieli swoje decyzje jako źródło kolejnych przełomów w ich życiu.

Program PLAN NA START ma na celu przygotowanie młodych ludzi do świadomego podejmowania decyzji o swojej przyszłości oraz kształtować w nich odwagę i wiarę we własne możliwości i talenty.

Program uczy: walczyć z ograniczeniami, które młodzi ludzie budują w swoich „głowach”, odważnie nazywać talenty i realizować marzenia oraz dokonywać właściwych wyborów i podejmować kluczowe decyzje.

str 4 - dzieciaki na murku

Plan na przyszłość

ludzie przy stole

Jak znaleźć wizję swojej przyszłości i poznać sposób na realizację marzeń i celów.

Program prowadzi podopiecznych od chwili znalezienia wizji / pomysłu na swoją przyszłość do nauki zarządzania sobą i swoimi planami w czasie. Stanowi strategię realizacji krok po kroku swoich pragnień i osiągnięcia zamierzonych celów.       

Etapy programu:

 1. przedstawienie różnych sposobów planowania swojej przyszłości
 2. odkrywanie i nazywanie swoich talentów
 3. nauka rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron
 4. nauka w kierunku zmiany myślenia: dlaczego moje braki mnie nie definiują, a definiuje mnie wiara w to co mogę
 5. moje pasje- czego są źródłem, czego mnie uczą
 6. budowa planu na siebie i swoją przyszłość – jak przygotować założenia
 7. budowa strategii do wykonania planu
 8. pokazanie metody – konsekwencja w działaniu jako klucz do sukcesu
 9. zarządzanie sobą i zadaniami w czasie czyli dyscyplina codziennego życia

Start do zawodu

Wymarzona praca jest w zasięgu Twoich możliwości.

Nie bój się realizować Twoje pragnienia zawodowe.

Zdobędziesz swoje cele, zdobędziesz swój szczyt.

Celem programu jest rozszerzenie kompetencji zawodowych, technicznych oraz życiowych młodych ludzi startujących do zawodu, pracy, samodzielnego życia.

Poczynając od wsparcia przy wyborze zawodu, a kończąc na doradztwie technicznym, projekt stanowi wsparcie dla młodzieży na każdym z etapów rozpoczynających działalność zawodową.

Do najważniejszych zagadnień poruszanych w programie należą:

 1. wsparcie w wyborze zawodu
 2. wskazanie kluczowych kompetencji oraz charakterystyka wykonywania danego zawodu
 3. przygotowanie do wykonywania/znalezienia pracy, zawodu, własnego biznesu, w tym:
  • nauka pisania CV
  • jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną zakończoną sukcesem
  • jak uzyskać stypendium
  • jak założyć własny biznes
  • jak uzyskać dofinansowanie/ dotację
 4.  nauka radzenia sobie ze stresem, zarządzania ryzykiem, rozwiązywania problemów i trudnych sytuacji
 5. warsztaty – przykładowo: tworzenie stron www, kurs manicure, kurs tworzenia biżuterii itp.
 6. nauka komunikacji, pracy w grupie
 7. indywidualny mentoring i coaching

Zależy nam, żeby każdy podopieczny miał szansę i odwagę rozpocząć działalność zawodową. Chcemy pomagać młodym ludziom stawać się samodzielnymi i niezależnymi finansowo, z odwagą realizującymi swoje plany zawodowe i stale wierzącymi w perspektywę rozwoju. Nauczymy ich, że odwaga, wytrwałość i pasja do wszystkiego co wykonujesz są najważniejsze, bo to one determinują sukces w każdej dziedzinie naszego życia.

 1.  
Michał Korgol - 8587485

Znoszenie barier

typiarki tyłem

Projekt: „Talenty są wśród nas”

Projekt ma za zadnie wyszukiwać, odkrywać, wyposażać oraz uzdatniać do praktycznego życia i realizacji społeczno – zawodowej osoby utalentowane ponadprzeciętnie, które są częścią grup tzw. „wykluczonych społecznie”.

W projekcie planowane jest doradztwo w zakresie edukacji, wyboru ścieżki zawodowej, pozyskiwania dotacji, stypendiów, staży, kierunków doszkalania oraz podejmowania kierunków pracy zawodowej.

Projekt: „Nie jesteś sam”

Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom z grup społecznych dotkniętych każdym rodzajem patologii wystartować z wiarą i odwagą w samodzielnym życiu. W tym celu trzeba ukierunkować młodego człowieka jak podjąć edukację i w którym kierunku, jak znaleźć pracę i usamodzielnić się, jak zbudować swoje życie w społeczeństwie i stać się jego częścią- osobą mającą przyjaciół, kontakty społeczne, nie postrzegającą siebie jako człowieka naznaczonego piętnem patologii społecznej. – brak koncepcji?

Profilaktyka ds. przeciwdziałania patologii

Profilaktyka przeciw uzależnieniom i przestępczości

Nie jesteś wykluczony za margines społeczeństwa.

Droga do wyjścia na wolność jest prosta i zawsze otwarta.

Program skierowany jest do szkół, domów dziecka oraz zakładów poprawczych. Celem jego jest nie tylko zapobieganie powstawaniu uzależnień u młodych ludzi, ale również pokazywanie drogi wyjścia na wolność dla tych, którzy zetknęli się już w swoim życiu z różnego rodzaju uzależnieniami i patologiami oraz przestępczością.

Program ten przewiduje profilaktyczne spotkania działające przeciw uzależnieniom od narkotyków i różnego rodzaju środków odurzających, alkoholu, pornografii i innych źródeł. Istotną częścią składową projektu są świadectwa o rozpoczęciu nowego życia składane przez byłych narkomanów, osoby uzależnione, dilerów, alkoholików, powiązane w starym życiu z działalnością przestępczą, byłych więźniów. Celem tych świadectwa jest zobrazowanie dróg, które prowadzą do uzależnienia, skutków uzależnień, oraz drogi, która prowadzi do wyjścia na wolność. Świadectwa składane przez byłych przestępców, byłych członków przestępczych grup zorganizowanych oraz członków ich rodzin mają na celu pokazać drogę wyjścia na wolność ze „starego życia” oraz ich nowe życie – w tym: szczęśliwe małżeństwa, rodziny, udane rodzicielstwo, prowadzone przez nich biznesy, zrealizowanych ludzi na płaszczyźnie zawodowej i w nowym życiu.

łyse chłopaki na tle zasłonek

Biznes i przedsiębiorczość w praktyce

zdjęcie

Już dzisiaj możesz budować swoją przyszłość

Celem programu jest docieranie do uczniów i szkół z praktyczną wiedzą o założeniu i prowadzeniu własnego biznesu. Program ma zachęcić młodych ludzi do kreowania pomysłów na swoją zawodową przyszłość, uczyć przedsiębiorczości oraz odważnego szukania innowacyjnych rozwiązań biznesowych jako ścieżki swojej zawodowej kariery.

W programie znajdują się następujące zagadnienia:

 • podstawy dotyczące biznesu i przedsiębiorczości w praktyce
 • „biznesmen”, czyli kto – historie i świadectwa ludzi, którzy osiągnęli sukces w biznesie zaczynając od zera
 • nauka istotnych kroków na drodze ku byciu przedsiębiorcą, czyli: jak wziąć przełom aby zacząć swój pierwszy biznes i nie być tylko widzem ale również kreatorem
 • ścieżka do bycia profesjonalistą- liczy się nie tylko talent ale również chęci i wkład pracy, czyli wkład w postaci energii, czasu, wytrwałości i poświęcenia w dążeniu do osiągnięcia jak najwyższego pułapu swoich możliwości i kompetencji zawodowych
 • projekt-warsztat, czyli praktyka najlepszym nauczycielem: klasa przygotowuje projekt i zarabia na wycieczkę, wyposażenie klasy itp.

Rozwój przygotowania zawodowego i biznesowego

Odkryj kim jesteś i co chcesz robić w życiu.

Poznaj siebie i swoje talenty oraz uwierz w swoje możliwości i posiadaną wiedzę.

Program ma za zadanie prowadzić uczniów aby odkrywali kim są i co chcą robić w życiu. W ramach projektu będą odkrywać i poznawać swoje talenty, budować strategie swojego rozwoju zawodowego oraz uczyć się konsekwentnego i świadomego działania na płaszczyźnie ścieżki zawodowej.

W ramach projektu będą realizowane następujące zagadnienia:

 1. odkryj kim jesteś i co chcesz robić w życiu
 2. poznaj siebie i swoje talenty
 3. moje mocne i słabe strony, definiuje mnie to co mogę
 4. uświadomienie wagi procesu podejmowania ważnych decyzji i dokonywania właściwych wyborów; „Decyzja kluczem do przełomów w życiu. Właściwe wybory źródłem sukcesu w życiu.”
 5. budowa planu na siebie w przyszłości oraz budowa strategii na realizację tego planu – etapy strategii rozwoju osobistego oraz ścieżki kariery
 6. konsekwencja w działaniu, czyli dyscyplina życia codziennego ( zarządzanie czasem, kategoryzacja i podział zadań, konsekwentna realizacja podjętych decyzji)
 7. nauka świadomego zarządzania swoją karierą
 8. projekty aktywizacji zawodowej młodzieży, w tym: pomoc w znalezieniu praktyki, pierwszej pracy, szkolenia, stażu, biznesu
 9. mentoring i couching personalny
dwa typki przy stolikach

Wschodzące perły innowacji

3 dziewczyny przy stole - widok z góry

Celem programu jest sponsorowanie, dotowanie i pozyskiwanie stypendiów oraz grantów dla wybitnie utalentowanych uczniów w obszarach innowacyjności oraz wspieranie rozwoju zawodowego uczniów realizujących własne projekty biznesowe.

Rozwój kompetencji i zarządzania talentami

Celem programu jest pokazanie młodym ludziom jak podnosić swoje kompetencje, tak aby inwestowanie w siebie miało odpowiedni kierunek i prowadziło do podwyższenia bądź pozyskania nowych, niezbędnych bądź korzystnych zawodowo kompetencji.

Dodatkowo program będzie uczył rozpoznawania swoich talentów i zarządzania nimi tak, aby wzmocnić swoje mocne strony i właściwie ukierunkować swój rozwój.

W ramach programu planowane są następujące zagadnienia:

 1. kim jestem- czyli co to jest moja tożsamość
 2. poznaj siebie, swoje talenty oraz swoją wartość
 3. moje mocne i słabe strony- określenie swoich możliwości oraz obszarów, które powinny być wzmocnione
 4. różne sposoby planowania swojej przyszłości
 5. budowa planu na swoją przyszłość w nawiązaniu do swoich talentów i zdobytych kompetencji
 6. dyscyplina, czyli konsekwencja działania
 7. czym jest wiara w to, że mogę zrealizować swoje marzenia
ludzie przy stole

Darowizna

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem finansowym fundacji, aby dalej mogła szerzyć swoje cele to kliknij przycisk poniżej, aby dowiedzieć się więcej.