Skip to content

O Fundacji

MISJA I WIZJA

Naszą misją jest przede wszystkim przygotowanie i wyposażenie dzieci oraz młodzieży do zwycięskiego dorosłego życia, wolnego od lęków i patologii a pełnego szczęścia, odwagi, miłości i akceptacji. Chcemy aby młode osoby wkraczające w dorosłe życie potrafiły świadomie decydować o swoim życiu jak również planować i zarządzać swoim rozwojem osobistym i zawodowym.

Pragniemy także ratować życia dzieci na całym świecie poprzez zakładanie lub dotowanie domów dziecka i placówek opiekuńczych dla dzieci na wszystkich
kontynentach świata.

Zamierzamy znosić wszelkie bariery społeczne i ekonomiczne uniemożliwiające prawidłowy rozwój jednostek i osiąganie przez nich osobistego wymiernego szczęścia.

Chcemy również edukować dzieci, młodzież oraz dorosłych w kierunku ich rozwoju w zakresie przedsiębiorczości i dojrzałości biznesowej. Chcemy aby „innowacyjność” i „przedsiębiorczość” a także „odpowiedzialność społeczna biznesu” były dostępne dla każdego.

Będziemy uczyć Wszystkich, którzy zechcą – JAK ZWYCIĘŻAĆ KAŻDEGO DNIA.

W 2019 roku zdecydowaliśmy się na objęcie opieką pięciu bezdomnych dziewczynek w Kenii w miejscowości Webuye. Żadna z nich nie miała rodziców, dachu nad głową, dostępu do jedzenia i edukacji ani jakichkolwiek perspektyw. Dziewczynkom zapewniliśmy dom, szkołę, ubrania oraz stałą opiekę. Dziewczynki są przeurocze i pokochaliśmy je bardzo.
Wielokrotnie będąc na miejscu wiedzieliśmy jednak także tysiące innych dzieci, które są w takich samych lub podobnych potrzebach. Trudno jest z perspektywy osób zamieszkujących cywilizowane regiony oddać lub nawet wyjaśnić to, co zobaczyliśmy na miejscu na prowincji Kenii. Spotykane przez nas na ulicach dzieci, które częstowaliśmy jedzeniem, dosłownie rzucały się na nie. Jak się później okazywało, od kilku dni niczego nie jadły. Ubóstwo ma tam zupełnie inne znaczenie i wymiar niż w naszych regionach. Z drugiej strony jest ogromna wdzięczność dzieci, szukających szansy na lepsze życie.
W 2021 rozpoczęliśmy przygotowania do budowy domu dziecka dla dzieci z okolic Webuye i Bungomy. Nasze działania w tym kierunku rozpoczęliśmy od zakupu działki, na której planujemy wybudować dom dziecka dla grupy ok. 30-40 dzieci. Podczas naszego ostatniego pobytu w Kenii w styczniu 2022 roku uzgodniliśmy z architektem projekt budowlany i zaczynamy gromadzić środki na budowę tego domu. W naszych sercach jest to, aby zaspokajać potrzeby życiowe oraz edukować jak największą liczbę dzieci. Chcielibyśmy zabezpieczać potrzeby dzieci, ale także uczyć ich jak żyć i jak zwyciężać w życiu. Chcemy także, aby na tym zakupionym kawałku ziemi dzieci mogły uczyć się hodować zwierzęta i uprawiać swój własny ogródek w celu zabezpieczenie swoich potrzeb żywieniowych.

Dane rejestrowe

FUNDACJA ZWYCIĘZCY

Kazimierzowska 16

05-830 Strzeniówka

NIP: 5342503511

Regon: 361297010

KRS: 0000552800

Pobierz statut