Centrum Chrześcijańskie ZWYCIĘZCY

interior of a Congress Palace, auditorium in Lugano
Centrum Chrześcijańskie ZWYCIĘZCY
 
  • jeśli głęboko w swoim sercu pragniesz takiego miejsca w centrum Warszawy, w którym przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu będą mogli się spotkać Przebudzeni Polacy, zjednoczeni w Jezusie Chrystusie, w celu wspólnego wywyższenia i uwielbienia Boga,

 

  • jeśli głęboko w swoim sercu pragniesz takiego miejsca w centrum Warszawy, w którym przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, będziesz mógł spotkać się z Jezusem Chrystusem, karmić się Słowem Bożym i doświadczać realnej Bożej mocy,

 

  • jeśli głęboko w swoim sercu odczuwasz pragnienie aby Twoje dzieci mogły dorastać, kształcić się i kształtować swoją osobowość w chrześcijańskiej szkole zjednoczonej w swym nauczaniu z Jezusem Chrystusem,

 

  • jeśli głęboko w swoim sercu pragniesz takiego miejsca w centrum Warszawy, w którym przedszkolaki, dzieci oraz młodzież będą mogli wywyższać całym sobą Jezusa Chrystusa poprzez taniec i śpiew, wzrastając w miłości, wolności i łasce Chrystusowej,

 

  • jeśli masz dosyć martwej religii i całym sobą pragniesz realnego obcowania z Żywym Bogiem,

 

to miejsce na pewno będzie dla Ciebie !!!

Wszystkich zainteresowanych współpracą przy tworzeniu Centrum Chrześcijańskiego ZWYCIĘZCY prosimy o kontakt z Fundacją.
Zarząd Fundacji ZWYCIĘZCY

Latest news