Programy wspierane przez Fundację

Fundacje przewiduje realizację swoich celów także przez wspieranie programów i inicjatyw podjętych przez inne podmioty, które swoim przedmiotem są tożsame z celami statutowymi Fundacji ZWYCIĘZCY.

Fundacja ZWYCIĘZCY przewiduje także podejmowanie współpracy z organizacjami na całym świecie o podobnym przedmiocie działania.

Katalog programów i inicjatyw innych podmiotów wspieranych bezpośrednio przez Fundację ZWYCIĘZCY, będzie zamieszczany na stronie internetowej Fundacji.