Programy własne Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez własne programy i inicjatywy.

Główne programy własne Fundacji:

Fundacja ZWYCIĘZCY realizuje swoje cele m.in. poprzez własne programy i inicjatywy.

Główne działania własne Fundacji:

1) organizacja Pikników Rodzinnych,

2) organizacja Warsztatów Osobistego Rozwoju,

3) profilaktyka ds. zachowań ryzykownych,

4) organizacja szkoleń biznesowych,

5) doradztwo oraz wspieranie przedsiębiorczości,

6) organizacja imprez oraz konferencji,

7) wydawnictwo oraz promocja książek chrześcijańskich,

8) organizacja koncertów zespołów chrześcijańskich,

9) budowa Centrum Chrześcijańskie ZWYCIĘZCY.