Skip to content

AKTUALNE ZBIÓRKI

ZBIÓRKA NA BUDOWĘ DOMU DZIECKA NA ZAKUPIONEJ DZIAŁCE W WEBUYE W KENII

W 2019 roku zdecydowaliśmy się na objęcie opieką pięciu bezdomnych dziewczynek w Kenii w miejscowości Webuye. Żadna z nich nie miała rodziców, dachu nad głową, dostępu do jedzenia i edukacji ani jakichkolwiek perspektyw. Dziewczynkom zapewniliśmy dom, szkołę, ubrania oraz stałą opiekę. Dziewczynki są przeurocze i pokochaliśmy je bardzo.
Wielokrotnie będąc na miejscu wiedzieliśmy jednak także tysiące innych dzieci, które są w takich samych lub podobnych potrzebach. Trudno jest z perspektywy osób zamieszkujących cywilizowane regiony oddać lub nawet wyjaśnić to, co zobaczyliśmy na miejscu na prowincji Kenii. Spotykane przez nas na ulicach dzieci, które częstowaliśmy jedzeniem, dosłownie rzucały się na nie. Jak się później okazywało, od kilku dni niczego nie jadły. Ubóstwo ma tam zupełnie inne znaczenie i wymiar niż w naszych regionach. Z drugiej strony jest ogromna wdzięczność dzieci, szukających szansy na lepsze życie.
W 2021 rozpoczęliśmy przygotowania do budowy domu dziecka dla dzieci z okolic Webuye i Bungomy. Nasze działania w tym kierunku rozpoczęliśmy od zakupu działki, na której planujemy wybudować dom dziecka dla grupy ok. 30-40 dzieci. Podczas naszego ostatniego pobytu w Kenii w styczniu 2022 roku uzgodniliśmy z architektem projekt budowlany i zaczynamy gromadzić środki na budowę tego domu. W naszych sercach jest to, aby zaspokajać potrzeby życiowe oraz edukować jak największą liczbę dzieci. Chcielibyśmy zabezpieczać potrzeby dzieci, ale także uczyć ich jak żyć i jak zwyciężać w życiu. Chcemy także, aby na tym zakupionym kawałku ziemi dzieci mogły uczyć się hodować zwierzęta i uprawiać swój własny ogródek w celu zabezpieczenie swoich potrzeb żywieniowych.
Zgodnie z estymacjami przygotowanymi przez architekta koszt budowy całego ośrodka obejmującego łącznie ok. 800 m2 powierzchni, w stanie bez mebli powinien kosztować ok. 480.000 zł. Każda wpłata przybliża nas do realizacji tego celu. 100% środków wpłaconych na ten cel jest przeznaczanych na jego realizację. Nasz marzeniem jest aby dom dziecka został wybudowany do końca 2022 roku.