Ty też możesz zostać ZWYCIĘZCĄ !!!

 
Bardzo wiele osób przez większość swojego życia zadaje sobie pytania czy można żyć zwycięskim życiem oraz czy można sobie na to zasłużyć, a jeśli tak to w jaki sposób. W trudnych chwilach często godzą się jednak z porażką i zaczynają szukać winnych. Czasami obwiniając samego siebie a czasami wszystkich wokół, od Boga poczynając.

 

Dość powszechne staje się przekonanie, że Bóg poprzez cierpienie i choroby chce ludzi uczyć lub karać albo że jest to krzyż, który ludzie mają dźwigać przez czas swojego życia tu na ziemi. Czy taka jest jednak prawdziwa natura Boga? Po co Jezus Chrystus przyszedł na świat? Co naprawdę wykonało się na Krzyżu Golgoty? Kto wygrał, Jezus czy diabeł? I w końcu, co to wszystko oznacza dla nas dzisiaj, dla naszego codziennego życia i naszych codziennych problemów.

 

Kiedy zaczynamy szukać Boga i poznawać Go takim jakim On jest naprawdę i jakim opisał siebie w Słowie Bożym, zaczynamy poznawać Jego prawdziwą naturę. W pierwszej kolejności musimy rozprawić się z mitem, że na Niebo można sobie zasłużyć, że kiedy jesteśmy dobrzy w humanistycznym rozumieniu tego słowa, to Bóg to doceni i pójdziemy do Nieba.

 

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków aby się nikt nie chlubił” List do Efezjan 2, 8-9.

 

Zbawienie otrzymujemy więc z łaski przez wiarę, a łaska to niczym niezasłużona przez nas Boża przychylność dla nas. Życie wieczne możemy uzyskać jedynie poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i poprzez NOWE NARODZENIE W DUCHU. Nie ma innej drogi.
„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Ewangelia Jana 14,6.

 

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.” Ewangelia Jana 3,5-6.

 

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” List do Rzymian 10,9-10.

 

Co takiego wykonało się na Krzyżu Golgoty. Kiedy rozglądamy się wokół, wszem i wobec widzimy Jezusa ukrzyżowanego, pozbawionego życia i mocy. To wszystko mogłoby sugerować, że to może diabeł wygrał tę batalię i my musimy dzisiaj cierpieć. Ale przecież JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ I ŻYJE DZISIAJ! Dzisiaj panuje jako Pan Panów i Król Królów. Jezus pokonał diabła, diabeł nie wiedział, że Jezus zmartwychwstanie. Bóg jest Żywy i chce abyś zrozumiał co wykonało się na Krzyżu, że to nie była porażka tylko z góry powzięty przez Boga plan, że tylko krew Jezusa mogła odkupić świat. Bóg zrobił to dla Ciebie i chce abyś to wziął do swojego życia i zaczął żyć zwycięskim życiem, które wywalczył dla Ciebie Jezus. Bo to wszystko już się wykonało!

 

Jezus wyrwał nas spod panowania diabła i grzechu, pokonał śmierć, dał nam władzę nad złymi duchami, pokonał także wszelką chorobę! Jeśli brzmi to teraz dla Ciebie jak dobry żart lub sciene fiction to nie dlatego, że nie jest to prawdą tylko dlatego, że było to dotychczas skutecznie przed Tobą zasłonięte i nie przyjąłeś tego jako prawdy do swojego życia. Jeśli chcesz prawdziwie poznać Boga to zacznij studiować Słowo Boże, w szczególności Nowy Testament, bo my ludzie żyjący dzisiaj jesteśmy uczestnikami Nowego Przymierza.

 

Diabeł to nie postać z rogami z kreskówek dla dzieci, tylko zły duch, przeciwnik Boga. Ale dobra nowina jest taka, że diabeł został już pokonany! Tylko od Ciebie zależy czy będziesz chciał wziąć to zwycięstwo dla siebie i realnie czerpać z niego każdego dnia, w każdej sytuacji. „Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” I List Do Koryntian 15,57.

 

Jeśli zmagasz się w swoim życiu z chorobą, zamieszaniem, lękiem, ubóstwem lub wieloma innymi przeciwnościami to wiedz na pewno, że to nie jest wolą Boga dla Twojego Życia i że On wszystko już dla Ciebie zrobił w Jezusie Chrystusie. Że w Jezusie Chrystusie wszystkie te problemy zostały już pokonane i możesz się z nimi rozprawić i być ZWYCIĘZCĄ. Nie uruchamiasz tego poprzez swoje uczynki, nie możesz sobie na to zasłużyć. Bierzesz to wyłącznie z wiary w Jezusa Chrystusa i w to, co wykonało się na Krzyżu Golgoty.

 

W Jezusie mamy realną władzę nad wszelkimi problemami, które chce nam podrzucić diabeł. Bóg jest Miłością, taka jest jego natura i ma dla każdego z nas tylko dobre rzeczy. „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” Ewangelia Jana 3,16.

 

Jezus przyszedł na świat aby nas odkupić. I zrobił to. Za darmo otrzymaliśmy w Nim życie wieczne i władzę nad złymi duchami jeszcze tu na ziemi. Tylko od Ciebie zależy czy weźmiesz to ZWYCIĘSTWO do swojego życia. On chce mieszkać dzisiaj w Tobie i prowadzić Cię przez Twoje życie. Nie potrzebujesz do tego żadnego innego człowieka, tylko wiary i decyzji.

TO TY MASZ WOLNĄ WOLĘ I TO TY DOKONUJESZ WYBORU!