FUNDACJA ZWYCIĘZCY
ul. Kazimierzowska 16
05-830 Strzeniówka
nr rachunku bankowego:
Deutsche Bank Polska S.A.
26 1910 1048 2669 5269 5076 0001
z dopiskiem „na cele statutowe”